Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Welsh U12 Schools Cup Final / Rownd Derfynol Cwpan Ysgolion Cymru Dan 12

The year 7 girls hockey team came 5th in the Welsh U12 Schools Cup Finals (5th best team in Wales).
Won - 1, Drew - 1, Lost - 3
Players player - Cari Guillet
Top scorer - Ela Locke (3).
The girls were excellent on and off the pitch.  A credit to the school!  Well done girls.

Daeth tîm hoci merched blwyddyn 7 yn 5ed yn Rownd Derfynol Cwpan Ysgolion Cymru Dan 12  (y 5ed tîm gor4au yng Nghymru).

Ennill - 1, Cyfartal - 1, Colli - 3

Chwaraewr y chwaraewyr - Cari Guillet

Sgoriwr uchaf - Ela Locke (3).

Roedd y merched yn ardderchog ar y cae ac oddi arno.  Roeddent yn glod i’r ysgol!  Da iawn ferched.

Team/Tim: L-R Back row/rhes cefn: Cari Guillet, Ella Locke, Cathryn Moore, Sian Jones - Front row/rhes flaen: Ella Harris, Grace Evans (Captain), Ffion Walsh, Emma Heseltine and (Saffron Bell not pictured due to injury / Saffron Bell nid yn y llun oherwydd anaf).