Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Quiz Night / Noson Cwis

Friday 28th June at the Castle Hotel Llandovery 7pm / Nos Wener 28ain Mehefin yng Ngwesty'r Castell Llanymddyfri 7pm 

All ages are welcome - bring a team of four to eight members. If you haven't got a team then please come along and we will make up teams on the night. A wide range of questions including sport, music and local news and history. Something the whole family can enjoy! Food will be available to order at the bar. £3 for adults -18 and under are free.

Dewch â thîm o bedwar i wyth aelod. Os nad oes tîm gennych yna dewch a byddwn yn creu tîm ar y noson. Bydd amrediad eang o gwestiynau gan gynnwys chwaraeon, cerddoriaeth a newyddion a hanes lleol. Rhywbeth y gall y teulu cyfan ei fwynhau! Gellir archebu bwyd yn y bar, £3 i oedolion – dan 18 yn rhad ac am ddim.

Quiz Night / Noson Cwis