Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Partneriaeth Rhieni Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire Parent Partnership

Gwasanaethau Addysg – Tîm Cynhwysiant / Education Services – Inclusion Team

Partneriaeth Rhieni Sir Gaerfyrddin

Anghenion Dysgu Ychwanegol Sesiwn Galw Heibio (rhwng 1y.p – 6y.p) 12fed Mawrth 2020, Llyfrgell Rhydaman 30ain Ebrill 2020, Llanymddyfri (lleoliad i’w gadarnhau) 21ain Mai 2020, Llyfrgell Llanelli 25ain Mehefin 2020, Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Carmarthenshire Parent Partnership

Additional Learning Needs (ALN) Drop By (between 1pm – 6pm) 12th March 2020 Ammanford Library 30th April 2020, Llandovery (venue tbc) 21st May 2020, Llanelli Library 25th June 2020, Carmarthen Leisure Centre

01267 246466 – Swyddogion Cyswllt Teulu ADY - Family Liaison Officers ALN Kate, Fiona & Ceri

Partneriaeth Rhieni - Parent Partnership.pdf