Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Liberty Stadium Cardigan Football Club

Elis James and Jac Rideout, both year 8 pupils at Ysgol Bro Dinefwr competed on Sunday 12th May, 2019 at Liberty Stadium, home of Swansea City Football Club and showed exceptional football skills. The day was organised by Precision Pass, the well- known National and International company who organise football tournaments.

Elis and Jac, 12years old, both currently play for Carmarthen Stars, but on this occasion were invited by a former Carmarthen Stars Coach, Clive Thomas to play for Cardigan Football Club, of which Clive is current manager for the u13’s/14’s team.

The Cardigan team of 10 players played 7 a side in the u13/14’s tournament and beat Ystradgynlais AFC (Powys) 7-0,  beat Abertawe Athletic (Swansea) 2-0, and beat Undy AFC (Monmouthshire) 3-0. They went on to win the Cup in the final game against Monmouthshire beating a strong competitive side 2-0.

Elis and Jac, collectively scored 6 goals between them from the total 14 goals recorded, with NO goal conceded during the day.

An excellent result for Cardigan Football Club with Football Youth played at its best.

Ar Ddydd Sul, 12fed Mai, 2019 roedd Elis James a Jac Rideout, dau ddisgybl blwyddyn 8 yn Ysgol Bro Dinefwr, yn cystadlu yn Stadiwm Liberty, Cartref Clwb Pêl Droed Dinas Abertawe gan arddangos sgiliau pêl droed eithriadol. Trefnwyd y diwrnod gan Precision Pass, cwmni Cenedlaethol A rhyngwladol adnabyddus sy’n trefnu twrmanentiau pêl droed.

Ar hyn o bryd, mae Elis a Jac, ill dau yn 12 mlwydd oed, yn chwarae dros Sêr Caerfyrddin, ond  y tro hwn fe’u gwahoddwyd gan Gyn-hyfforddwr Sêr Caerfyrddin, sef Clive Thomas, i chwarae dros Glwb Pêl Droed Aberteifi, lle mae Clive yn rheolwr y tîm dan 13/14.

Chwaraeodd 10 chwaraewr tîm Aberteifi 7 bob ochr yn y twrnamaint dan 13/14 gan drechu Ystradgynlais AFC (Powys) 7-0, trechu Abertawe Athletic (Abertawe) 2-0, a threchu Undy AFC (Sir Fynwy) 3-0. Aethant yn eu blaenau i ennill y Cwpan yn y gêm derfynol yn erbyn Sir Fynwy gan drechu tîm cryf a chystadleuol 2-0.

Sgoriodd Elis a Jac 6 gôl rhyngddynt o’r cyfanswm o 14 gôl a gofnodwyd, a heb ildio’r UN gôl yn ystod y dydd.

Canlyniad rhagorol i Glwb Pêl Droed Aberteifi ac Ieuenctid Pêl Droed ar ei orau.