Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Future Chef Competition / Cogydd y Dyfodol

Congratulations to Manon Craddock Year 8 who now goes through to the Regional Final of the Future Chef Competition, and also to Mared Roberts Year 8 who did incredibly well and produced some stunning dishes!  Manon and Mared are pictured below along with Manon's winning dishes.  Well done girls. @SBFutureChef

Llongyfarchiadau i Manon Craddock Blwyddyn 8 sy'n mynd ymlaen i Rownd Derfynol Ranbarthol cystadleuaeth Cogydd y Dyfodol, a hefyd i Mared Roberts blwyddyn 8 a wnaeth yn dda tu hwnt gan gynhyrchu rhai seigiau anhygoel!  Mae llun Manon a Mared isod gyda seigiau buddugol Manon.  Da iawn merched.