Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Future Chef 2019

The competition was organised by Catrin Manning in year 13 and judged by Simon Wright of Wrights Food Emporium. Catrin herself is a "Future Chef" champion, having won in 2018.

Competitors produced excellent meals and standards were very high. Simon judged Mared Roberts, year 8, as the winner and Manon Craddock took second place.

Mared will now represent the school in the local final at Bridgend College, on the 26th November. We wish her every success.

Trefnwyd y gystadleuaeth gan Catrin Manning ym mlwyddyn 13 a chafodd ei beirniadu gan Simon Wright o Wrights Food Emporium.  Mae Catrin ei hun yn bencampwr "Future Chef", ar ôl ei hennill yn 2018.

Cynhyrchodd y cystadleuwyr bwydydd rhagorol ac roedd y safonau'n uchel iawn. Barnodd Simon mai Mared Roberts, blwyddyn 8, oedd yr enillydd a llwyddodd Manon Craddock i'r ail safle.  

Bydd Mared nawr yn cynrychioli’r ysgol yn y rownd derfynol leol yng Ngholeg Pen-y-bont ar Ogwr, ar yr 26ain Tachwedd. Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddi.