Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Dathlu Llwyddiant / Celebrating Success  Years 7,8,9

On Tuesday 10th of December we were delighted to celebrate the success of our Year 7, 8 and 9 students in a special assembly. 

The photographs show our students who have succeeded in a variety of fields, both in school and the community.

Ar ddydd Fawrth 10fed Rhagfyr roedd yn bleser mawr gennym ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr Blynyddoedd 7, 8 a 9 mewn gwasanaeth arbennig. 

Yn y lluniau gellir gweld ein myfyrwyr sydd wedi llwyddo mewn amryw o feysydd, yn yr ysgol ac yn y gymuned.