Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Dathlu Llwyddiant / Celebrating Success Yrs 10,12,13

Ar ddydd Llun 9fed Rhagfyr roedd yn bleser mawr gennym ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr Blynyddoedd 10, 12 a13 mewn gwasanaeth arbennig. 

Yn y lluniau gellir gweld ein myfyrwyr sydd wedi llwyddo mewn amryw o feysydd, yn yr ysgol ac yn y gymuned.

Yn ystod y gwasanaeth, roedd y Prif Ferch, Lowri Rowlands, sy’n chwarae pêl rwyd dros y Dreigiau Celtaidd, wedi cyflwyno rhodd i Rhiannon Jones o Addysg Seren er mwyn diolch iddi am ei chefnogaeth hael iawn. Roedd Addysg Seren wedi bod yn ddigon caredig i noddi  cit tîm i’r chwaraewyr pêl rywd.

On Monday 9th of December we were delighted to celebrate the success of our Year 10, 12 and 13 students in a special assembly. 
The photographs show our students who have succeeded in a variety of fields, both in school and the community.
During the assembly, Head Girl Lowri Rowlands, who plays netball for the Celtic Dragons, presented Rhiannon Jones of Seren Education with a gift to thank her for her very generous support. Seren Education kindly sponsored a team kit for netball players.