Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

Chair of Governors Retires / Cadeirydd Llywodraethwyr yn ymddeol

At our recent Governing Body AGM, Mr David Dyer stepped down from his role as Chairman after 18 years of service to Ysgol Bro Dinefwr. Cllr. Edward Thomas was elected as the new Chairman.
The Governing Body and Staff would like to take this opportunity to thank Mr Dyer for his support for Ysgol Bro Dinefwr and previously Ysgol Pantycelyn. 

Yn CCB diweddar ein Corff Llywodraethol, roedd Mr David Dyer wedi rhoi’r gorau i’w rôl fel Cadeirydd wedi 18 mlynedd o wasanaeth i Ysgol Bro Dinefwr. Etholwyd y Cyng. Edward Thomas fel Cadeirydd newydd.

Hoffai’r Corff Llywodraethol a’r Staff fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i Mr Dyer am ei gefnogaeth i Ysgol Bro Dinefwr a chyn hynny i Ysgol Pantycelyn.