Ysgol Bro Dinefwr

Esgyn ar adain dysg
Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr Life at Ysgol Bro Dinefwr

ABRSM Violin Exam / Arholiad Ffidil ABRSM

Congratulations to Cerys Bowen Year 10 who has just been awarded distinction in her ABRSM grade 8 violin exam.  Well done Cerys
Llongyfarchiadau i Cerys Bowen Blwyddyn 10 sydd newydd ennill rhagoriaeth yn ei harholiad ABRSM gradd 8 ar y ffidil.  Da iawn Cerys.